Звуко буквенный разбор слова ФИАЛКА

Звуко-буквенный разбор слова ФИАЛКА

Фонетический разбор слова фиалка показывает как оно произносится (транскрипция и ударение), сколько букв, звуков и слогов содержит.

Разбор по слогам, ударение, транскрипция

Слово можно разделить на 3 слога: фи-ал-ка

Ударение падает на второй слог фиа́лка.

Транскрипция слова [ф’иалка] — это графическая запись звучания.

Звуко-буквенный разбор

Звуковой анализ показывает количество букв и звуков, он не влияет на произношение:

 • ф — [ ф’ ] — согласный, глухой парный, мягкий парный
 • и — [ и ] — гласный , безударный
 • а — [ а ] — гласный , ударный
 • л — [ л ] — согласный, звонкий непарный, сонорный, твёрдый парный
 • к — [ к ] — согласный, глухой парный, твёрдый парный
 • а — [ а ] — гласный , безударный

6 букв, 6 звуков

Звуко-буквенный разбор слова фиалка по звукам и буквам может быть включён в программу обучения 1, 2, 3, 4, 5 или 6 класса.

Цветовая схема

Звуковая схема слова фиалка (она же цветовая):

Разбор слов с такими же буквами:

Звуко-буквенный разбор слова ФИАЛКА

© 2019–2021. Онлайн-справочник по звуко-буквенному разбору слов. Ударение, транскрипция, количество букв и звуков, цветовые схемы.

При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.

Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт.

Источник

звукобуквенный анализ слова ФІАЛКА

Цей аналіз звуків можете не писати. Я для того, щоб було зрозуміло розписала. де м’який приголосний, а де твердий.

Мені цікаве шкільне життя тому що кожен день ти вивчаеш щось нове, приймаеш участь у різних шкільних конкурсах та олімпіадах. Звісно цікаво ходити до школи коли ти знаеш, що тебе там чекають твої друзі!

Історична тема в нашій літературі — це незабутні сторінки української історії. Письменники України у різні часи і епохи оспівували історичні події, їх героїв — мужніх українських ватажків.

У романі І. Багряного «Тигролови» реалістично описано події часів сталінщини, бо самому письменникові довелося пережити і насильницьку колективізацію, і голодомор, і репресії. Письменникові поталанило — він вирвався із сталінського пекла, опинився в еміграції. І. Багряний вважав своїм обов’язком розповісти всьому світові правду про цей час.

Роман багато в чому є автобіографічним. У ньому розповідається про долю ліричного героя, який перемагає сталінську систему. Пригоди головного героя Григорія Многогрішного — від втечі з «ешелону смерті», що мчав до ГУЛАГу, до життя в українській родині Сірків — це правдиве зображення жахливих буднів ув’язнених у сталінських концтаборах, на засланні, тяжкого життя українців на Далекому Сході.

Письменник показує, як «енкаведисти» знущалися з патріотів, які любили свій край, свій народ, його волелюбний дух, які самі були людьми мужніми і волелюбними. Особливо вражає своєю злою силою майор НКВС Медвин — беріївський кат, який не одному українському патріотові «вправляв мозки». Цей майор-садист виламував ребра, вивертав суглоби, морив голодом, аби лише назвали його «справжнім чекістом».

Але там, у тайзі, Григорій зустрів також щирих і мужніх своїх земляків-українців — родину тигроловів Сірків. Колись ця родина втекла від злиднів і збудувала собі в тайзі нову, славну і вільну Україну. У суворому далекосхідному краю українці давали своїм поселенням назви тих міст або сіл, звідки самі були родом. Вони зберігали усі звичаї, традиції, побут. І Григорій відчув себе в цій родині, ніби в рідному краєві.

Дивіться також «Тигролови» (повний текст) «Тигролови» (скорочено) «Тигролови» (реферати) Коли у письменника виник задум написати роман «Тигролови»? (та інші запитання) Біографія Івана Багряного

Але руки Медвина і тут дістають Григорія, аж доки він не вбив його та змушений був тікати в Маньчжурію, щоб не катували ще і Сіркову родину, яку він любив і поважав.

Читайте также:  Как распознать лучшую рекламу 5 ключевых отч тов по аналитике

І Сірки, і Григорій Многогрішний — це нащадки славних українських гетьманів, які були муж

ИсточникФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА «ФИАЛКА»

1) Транскрипция слова «фи а́ лка»: [ф❜и а́ лкъ].

БУКВА/
[ЗВУК]
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКА
ф [ф❜] согл., мягк. (парн.), глух. (парн.). Перед гласным звуком не происходит замены согласного по звонкости/глухости. Ниже см. § 66, абз. 2, 3.
и [и] гласн., безударный ; ниже см. § 5.
а [ а́ ] гласн., ударный ; ниже см. § 15.
л [л] согл., твёрд. (парн.) , звон. (непарн.), сонорный. Сонорные согласные в отличие от шумных не оглушаются перед глухими (см.: В.Н. Мусатов Русский язык: Фонетика. Фонология. Орфоэпия. Графика. Орфография. М., 2012. С. 73). Парный по твёрдости/мягкости звук перед твердым всегда твёрдый.
к [к] согл., твёрд. (парн.) , глух. (парн.). Перед гласным звуком не происходит замены согласного по звонкости/глухости. Перед буквами а, о, у, э, ы парные по твёрдости-мягкости слогласные всегда произносятся твёрдо.
а [ъ] гласн., безударный ; ниже см. § 48.

6 букв, 6 звуков

ПРАВИЛА ПРОИЗНОШЕНИЯ 1

§ 5. Гласные [и], [ы] как под ударением, так и в безударных слогах произносятся в соответствии с написанием. Они обозначаются на письме буквами и и ы.

Буква и обозначает звук [и] в следующих положениях: а) в начале слова: и́ ва, и́ скра, изб а́ , игр а́ ть, издав а́ ть; б) после гласных: кро и́ ть, сто и́ т, ст о́ ит, поигр а́ ть; в) после мягких согласных: с и́ ла, т и́ на, вить, ч и́ стый, щи, стир а́ ть, пил а́ , щип а́ ть, в ы́ бить.

§ 15. Буква а обозначает ударяемый гласный [а] в следующих положениях: а) в начале слова: акт, а́ рка, а́ лый; б) после гласных: за а́ хать, по а́ хать; в) после твердых согласных: там, дам, сам, гам, вам, мак, бак, брак, шаг, ж а́ ба, ш а́ лость, жаль; г) после мягких шипящих [ч] и [щ]: час, коч а́ н, кач а́ ть, пощ а́ да.

§ 48. В заударных слогах после твердых согласных, кроме гласных [ы] и [у] (о них см. §§ 5—13), произносится гласный [ъ], который на письме обозначается буквами о и а.

Таким образом, на месте букв а и о в заударных слогах произносится гласный [ъ]: а) в ы́ дан (произносится [в ы́ дън]), выбрана (произносится [в ы́ брънъ]), вытаскал (произносится [в ы́ тъскъл]), раб о́ тал (произносится [раб о́ тъл]), по заб о́ рам (произносится [пъ- заб о́ ръм]), на заб о́ рах (произносится [нъ-заб о́ ръх]), за заборами (произносится [зъ-заб о́ ръми]), кор о́ ва (произносится [кар о́ въ]), о́ кна (произносится [ о́ кнъ]), дел а́ (произносится [д е́ лъ]), в ы́ жал (произносится [в ы́ жъл]), по л у́ жам (произносится [па-л у́ жъм]), в л у́ жах (произносится [в-л у́ жъх]), за л у́ жами (произносится [за-л у́ жъми]), л у́ жа (произносится [л у́ жъ]), в ы́ царапал (произносится [в ы́ църъпъл]), к у́ рица (произносится [к у́ рицъ]), по у́ лицам (произносится [па- у́ лицъм]); б) в ы́ нос (произносится [в ы́ нъс]), в ы́ брос (произносится [в ы́ бръс]), г о́ лову (произносится [г о́ лъву]), н а́ голову (произносится [н а́ -гълъву]), н а́ дом (произносится [н а́ -дъм], у́ зок (произносится [ у́ зак]), за д о́ мом (произносится [за-д о́ мъм]), на ст а́ ром (произносится [на-ст а́ ръм]), за кан а́ вой (произносится [зъ-кан а́ въй]), с е́ но (произносится [с е́ нъ]), д е́ ло (произносится [д е́ лъ]), мн о́ го (произносится [мн о́ гъ]), н а́ до (произносится [н а́ дъ]).

Читайте также:  Как провести анализ системы оплаты труда

Таким образом, при безударности окончания формы им. п. и род. п. ед. ч. дело и дела или формы средн. и женск. родов прош. времени заходило и заходила (есть дело и нет дела; солнце заходило и луна заходила) произносятся одинаково — с гласным [ъ] на конце: [д е́ лъ], [зъхад и́ лъ]. Также одинаково произносятся формы тв. п. ед. ч. и дат. п. мн. ч. муж. и средн. родов: т е́ хником и т е́ хникам, заб о́ ром и заб о́ рам, д у́ лом и д у́ лам, кр е́ слом и кр е́ слам: [т е́ хникъм], [заб о́ ръм], [д у́ лъм], [кр е́ слъм].

Примечание. На конце некоторых неизменяемых слов иноязычного происхождения на месте буквы о в заударном слоге может произноситься гласный [о] без редукции, например: авиз о́ (может произноситься [зо]), в е́ то (может произноситься [то]), кр е́ до (может произноситься [до]), лег а́ то (может произноситься [то]), алл е́ гро (может произноситься [ро]). При таких словах в словаре даются произносительные пометы.

§ 66. Следующие согласные бывают как твердыми, так и мягкими: [л] и [б], [ф] и [в], [т] и [д], [с] и [з], [м], [р], [л], [н]. Для каждого из этих согласных в русской графике имеется соответствующая буква. Мягкость этих согласных на конце слова обозначается буквой ь. Ср. топ и топь (произносится [топ ❜ ]), экон о́ м и экон о́ мь (произносится [экан о́ м ❜ ]), уд а́ р и уд а́ рь (произносится [уд а́ р ❜ ]), был и быль (произносится [был ❜ ]). Так же обозначается мягкость этих согласных перед согласными: уголк а́ и угольк а́ (произносится [угал ❜ к а́ ]), б а́ нку и б а́ ньку (произносится [б а́ н ❜ ку]), р е́ дко и р е́ дька (произносится [р е́ т ❜ къ]).

Мягкость этих согласных перед гласными обозначается буквами следующих за ними гласных: буква я (в отличие от а) обозначает гласный [а] после мягкого согласного; ср. мал и мял (произносится [м ❜ ал]); буква ё (в отличие от о) обозначает гласный [о] после мягкого согласного; ср. мол и мёл (произносится [м ❜ ол]); буква ю (в отличие от у) обозначает гласный [у] после мягкого согласного; ср. тук и тюк (произносится [т ❜ ук]). Приблизительно так же распределяется употребление букв и и ы: буква и употребляется после мягких согласных и в начале слова, а буква ы после твердых согласных, которые имеют мягкую пару; ср. игр а́ , изб а́ , чист, шит, пил и пыл, мил и мыл, вил и выл, нить и ныть, нос и́ и нос ы́ .

Примеры на различение твердых и мягких согласных: топ и топь (произносится [топ ❜ ]), б о́ дро и бёдра (произносится [б ❜ о́ дръ]), граф а́ и граф я́ (произносится [граф ❜ а́ ]), вал и вял (произносится [в ❜ ал]), плот и плоть (произносится [плот ❜ ]), стыд а́ и стыд я́ (произносится [стыд ❜ а́ ]), ос и ось (произносится [ос ❜ ]); гроз а́ и гроз я́ (произносится [граз ❜ а́ ]), вол и вёл (произносится [в ❜ ол]), гроб и грёб (произносится [гр ❜ оп]), стал и сталь (произносится [стал ❜ ]), нос и нёс (произносится [н ❜ ос]), лук и люк (произносится [л ❜ ук]), г о́ рка и г о́ рько (произносится [г о́ р ❜ къ]).

1 Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 1988. — 704 с..

Читайте также:  Анализ мочи bld 200 ery

Источник

Звуко буквенный анализ фиалка

Вопрос по русскому языку:

Звукобуквенный разбор слова фиалка

 • 03.01.2016 04:09
 • Русский язык
 • remove_red_eye 19458
 • thumb_up 36
Ответы и объяснения 1

Ф[ф’]согл,глух,пар,мяг.
и[и]глас,неуд
а[а]глас,уд
л[л]согл. сонор.непар.ТВ
к[к]согл.звон.пар.ТВ
а[а]глас.неудар

 • 04.01.2016 02:50
 • thumb_up 42
Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

 • Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;
 • Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;
 • Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

 • Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;
 • Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;
 • Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;
 • Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.
Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Русский язык.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Русский язык — один из восточнославянских языков, национальный язык русского народа.

Источник

«фиалка»

— заторопила ее фиалка .

Сказка о ночной фиалке Олег Игорьин

Ты ж простАя, пустАя —
ФиАлка ночнАя!
НочнАя фиАлка —
НепримЕтна, неЯрка!

Ты ж фиалка простАя- невзрАчная, жАлка- ночная! Владимир Крыленко

Рассеянна стала Фиалка в играх, всё труднее было отводить взгляд от другого берега.

Фиалка и Василёк Римма Ра

Только маленькая Фиалка откликнулась из своего угла.
— Здравствуй! — сказала она.

Солнечный Зайчик Константин Рыжов

Фиалка удивленно смотрела на него.
— Здравствуй принцесса, — услышала Фиалка .
— Здравствуйте, — ответила Фиалка .

Королевство цветов Иоланта Эдельвейс

Оно знает, как любит и нуждается в нем маленькая Фиалка .

Сердце цветка Хелена Фисои

ФИАЛКА лесная ф и о л е т о в а я.
«Весенняя фиалка —
Мечтательный цветок,
Как мил мне твой фиалка ,
Прохладный огонек.

Фиолетовый цвет. Глава 2 Ярина Яснопольская

«Я — фиалка «. «Это имя тебе подходит, ведь ты так прекрасна»- улыбнулся ей росток. «А я дуб».
Каждый день дуб и фиалка проводили вместе.

Маленькая фиалка Дмитрий Шамов

Фиалка забирается в горшок Кактуса. Цветок кричит. Фиалка громко шепчет Цветку «Амой! Ася! Амой!».

Фиалка и Кактус Алексей Уставщиков

Фото из Интернета, но вылитая Фиалка .

Тёща и корова Фиалка Олег Маляренко

Фиалка — Это спорно, Савраскин. Вы сами понимаете.

5 копеек Евгений Бочкарёв

— Я, — ответила Фиалка , — погода просто чудесная, столько воды.

Кот Кузька, Фиалка, Дождик, и Кошачья Травка Игорь Холоденко

«На десять — пятнадцать минут», — подумала Фиалка .
— Ехал в троллейбусе на работу. Ты в сквере сидела. Книжку читала.

Звездочёт Изабелла Валлин

. — Тихо ответила Фиалка .
— Ах, так! Тогда не жди от меня пощады!

Фиалка и репейник Ариаднынити

*
Лилово-белая махровая фиалка
«Весёлая кадриль». В душе поёт тальянка.
*
Белеет «Балет» —
Фиалок букет.
*
Фиалка «Белая рапсодия».

Фиалки Рада Вам 9

Фея Фиалка , ты не ушла.
Спасибо за новые перчатки.

Фея Фиалка Марсель Шайхаттаров

Стройна, как лесная фиалка .

О двух влюблённых Никас Герасимов 45

Это же фиалка ! Фиалка свои чувства не прячет.
Ей больно. Не только оттого,
Что Надька на нее наступила.

Фиалка Viola Агнесс Инкогнито

Это были мама Тюльпан и дочь Фиалка .

Акрэн Гриин Модэрс — Филин и Фиалка Акрэн Модэрс

.
— Ах, уже утро, — широко раскрыв свои глазки воскликнула Лиловая фиалка и оглянулась вокруг на своих подруг.
— Утро — это когда впереди еще столько

Новая радость Лидия Калашникова

Источник

Adblock
detector